Kemas atau Kementerian Kemajuan Mayarakat Negeri Kedah.

Mereka memerlukan bahan pameran bergerak yang mobile (senang dibawa) dalam rangka kempen penerangan mereka di tapak-tapak pameran.

Set lengkap perabut pameran jenis Pop-Up sepenuhnya.

WebKemas1

WebKemas2

WebKemas3

WebKemas4

WebKemas5

Strip

Caratempah

 

Go to top